Pełni funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej (2012-2016), gdzie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania naukowe i projektowe dotyczą roli wody w krajobrazie i zrównoważonym rozwoju miasta, kształtowania frontów wodnych, bezpieczeństwa powodziowego, zagospodarowania obszarów nadrzecznych i jakości przestrzeni publicznych. Była kierownikiem 12 projektów badawczych i ekspertem zewnętrznym w międzynarodowym projekcie REURIS (2009-2011). Jest członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem grupy doradczej ds. programu strategicznego "Rzeka w mieście" w Poznaniu. Od 2009 r. organizuje cykl konferencji międzynarodowych w Poznaniu nt. Woda w krajobrazie miasta / Water in the townscape. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych, w tym książek „Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych” i „Front wodny Poznania - Dolina Warty. Rewitalizacja związków z rzeką”.

 

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin