Całą swoją dotychczasową, długoletnią drogę zawodową rozpoczął w dziedzinie planistycznej – urbanistycznej, do funkcji dyrektora Miejskich Pracowni Urbanistycznych Torunia i Bydgoszczy włącznie. Pełnił samorządowe funkcje radnego
i członka Zarządu Miasta Torunia.

      Problematyką rewitalizacji zajmuje się od 1998 r. Był Kierownikiem Zespołu Rewitalizacji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, Koordynatorem ds. Rewitalizacji i Operatorem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy.      Przejawia szczególną aktywność w sferach nowatorskich opracowań, publicystycznej i  popularyzatorskiej, zwłaszcza problematyce rewitalizacji obszarów przywodnych i dróg wodnych.

     Jest: autorem lub współautorem kilkunastu - często oryginalnych - opracowań w tej dziedzinie, np. dwóch Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy, Programu Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, V-ce Prezesem Forum Rewitalizacji, Członkiem Zarządu „Bractwa Bydgoskiego Węzła Wodnego” oraz członkiem Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. Rewitalizacji  Dróg Wodnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Obecnie pełni funkcję Eksperta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Dróg Wodnych.

    Otrzymał wiele nagród, w tym Nagrodę I - stopnia Ministra Budownictwa, Laur Rewitalizacji, Nagrodę Przyjaznego Brzegu za 2011 r. i  Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2011 r.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin