Od ponad dziesięciu lat związany z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, obecnie Zastępca Dyrektora. Specjalizacja zawodowa w zarządzaniu i zarządzaniu strategicznym, specjalizacja w dziedzinie ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz w dziedzinie rozwoju regionalnego i doradztwa biznesowego. Autor lub współautor wielu strategii rozwoju gmin, strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, prognoz i operatów środowiskowych oraz prognoz finansowych do planów miejscowych. Autor prognozy demograficznej dla Szczecina do roku 2040 na poziomie osiedli, przestrzennej analizy rynku pracy Szczecina w rejonach komunikacyjnych. Przygotowuje również opracowania analityczne dotyczące zagadnień gospodarczych. Współautor komputerowej gry strategicznej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przeprowadzanej w środowisku programu „Biznes Master”.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin