Jacek Zaucha – ekonomista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (katedra Makroekonomii), pracownik Instytutu Morskiego w Gdańsku, założyciel Instytutu Rozwoju, długoletni Vice Sekretarz Programu Międzyrządowego Wizje i Strategie wokół Bałtyku VASAB 2010, Przewodniczący Grupy Roboczej VASAB ds. ZZOP i planowania przestrzennego obszarów morskich, długoletni członek Grupy Wyższych Urzędników Bałtyckiej Agendy 21,  członek Zespołu Doradców Naukowych przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ds. KPZK, członek zespołu przygotowującego aktualizację Agendy Terytorialnej. 

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin