Waterfront Forum Szczecin 2010

Na przestrzeni ostatnich stuleci woda to jeden z podstawowych zasobów środowiska stale pochłanianych i degradowanych w toku procesu urbanizacji przez rozwijające się miasta. Z punktu widzenia architektury i urbanistyki dokonuje się swoisty powrót miast do starych, zdegradowanych i nierzadko opuszczonych terenów i basenów portowych. Współczesna architektura i urbanistyka odnajduje tam szansę na kreowanie środowiska odmiennego od zuniformizowanych, standardowych rozwiązań modernistycznych. O atrakcyjności tych terenów stanowią: sąsiedztwo wody, bardzo dziś cenione, charakterystyczne ukształtowanie terenu oraz zachowane relikty architektury i wyposażenia starych portów, warte zachowania i nadające się do adaptacji i wykorzystania dla współczesnych różnorakich potrzeb, a wśród nich przede wszystkim potrzeb kulturalnych. Tereny tego rodzaju, położone częstokroć w sąsiedztwie dzielnic śródmiejskich, są dla nich naturalnym i atrakcyjnym kierunkiem rozwojowym. O powrocie na stare opuszczone miejsca można mówić także w odniesieniu do portów. Stare, stosunkowo płytkie baseny portowe, są obecnie chętnie zajmowane i adaptowane na takie funkcje portowe, jak żeglarstwo i inne sporty wodne (mariny), żegluga pasażerska, promowa oraz ich rozbudowane zaplecze turystyczne. Rozwiązaniom takim sprzyja dodatkowo sąsiedztwo śródmieścia i walory turystyczne otaczających terenów. Tematyka waterfront rodzi także coraz większe zainteresowanie samorządów miast z obszarów śródlądowych, pojawiają się liczne projekty zagospodarowania obszarów nad rzekami i jeziorami.

Waterfront Forum Szczecin 2010
Waterfront Forum Szczecin 2010
ZałącznikWielkość
Na brzegach akwenów - Rzeczpospolita - 21 października477.01 KB

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin