Pracownik naukowy Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jest autorem przeszło 80 artykułów opublikowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz czasopismach naukowych. Opublikował cztery książki poświęcone problematyce urbanistycznej.

 

  1. Marzęcki W., Ciągłość kulturowa w kształtowaniu przestrzeni miejskiej charakterystyka i metoda oceny jakości i zmienności tej przestrzeni, Szczecin, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 2002.
  2. Marzęcki W., Sokołowski R,. Diagram Ciągłości Przestrzennej – Instrukcja obsługi programu komputerowego + CD z nagraną aplikacją, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2002.
  3. Marzęcki W., Badanie struktur zespołów zabudowy miejskiej przy użyciu Diagramu Ciągłości Przestrzennej, printshop Artur Piskała, 2005.
  4. Marzęcki W., „Procesy przekształcania zabudowy miejskiej po II Wojnie Światowej na przykładzie miasta Szczecina”, printshop Artur Piskała, 2008.

 

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu projektów architektonicznych oraz urbanistycznych w tym: opracowań studialnych wykonanych na zlecenia miasta Szczecina, projektów zmian w planach ogólnych i miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

 

W latach 2005-2007 na zlecenie Gminy Szczecin, wraz z zespołem, wykonał ekspertyzy dotyczące harmonijnego przekształcania zabudowy miejskiej. Ekspertyzy oparte były na autorskich metodach „Wirtualnego Modelu Szczecina” (W. Marzęcki, K.Czyńska, P. Rubinowicz).

Prowadzone od 1995 roku badania dotyczące kompozycji urbanistycznej koncentrują się ma monitorowaniu i systematyzowaniu pozytywnych oraz negatywnych aspektów przekształcania przestrzeni miejskiej oraz na tworzeniu metod badawczych wspomagających prawidłowe zmiany w strukturze przestrzennej miasta. Do metod tych należą: Diagram Ciągłości Przestrzennej oraz Wirtualny Model Szczecina.

 

W latach 1970-1974 współpracował z Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej. W roku 1983 został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem licznych wystaw fotograficznych poświęconych głównie tematyce architektonicznej i urbanistycznej prezentowanych w Polsce, Szwecji, Danii, Holandii, Włoszech, Portugalii, Francji, Niemczech i Hiszpanii.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin