Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Główny nurt jego badań obejmuje analizę współczesnych procesów korytowych (dynamika łach, transport rumowiska rzecznego wleczonego i zawieszonego) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zapór na procesy erozyjne poniżej zbiorników. Zajmuje się także wpływem melioracji i ujęć wód podziemnych na zmiany stosunków wodnych, gospodarowaniem zasobami wodnymi w systemach rzecznych i zmienności odpływu na kuli ziemskiej. Organizator i kierownik pionierskich badań ekspedycyjnych w Mongolii Centralnej i Zachodniej. Autor ponad 130 prac naukowych.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin