• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/waterfro/domains/waterfront.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

CO NAS CZEKA NA WATERFRONT FORUM 2013?

 

~   PANELE TEMATYCZNE I DYSKUSYJNE

WATERFRONT FORUM 2013 to dwudniowe spotkanie – pierwszego dnia w segmencie popołudniowym, z oficjalnym "Koktailem z Zachodniopomorskim", drugiego dnia od rana do lunchu. Pierwszy dzień obrad otworzy sesja plenarna. Następnie w ciągu obu dni będą się toczyć dwa równoległe ciągi paneli tematycznych w dwóch osobnych, położonych obok siebie salach. Każdy panel jest przewidziany na około półtorej godziny, przy czym pierwsze pół godziny jest zarezerwowane na jedną/dwie prezentacje prelegentów, a godzina na dyskusję w gronie prelegentów oraz dwóch/trzech dodatkowych panelistów (razem 4 do 6 dyskutantów) moderowaną przez moderatora. Ta formuła dopuszcza możliwość przeprowadzenia 10-15 minutowej partii pytań bądź opinii z sali, kontynuacja dyskusji będzie możliwa w ramach Forum Ekspertów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

 

~   UCZESTNICY KONFERENCJI

 • inwestorzy waterfront
 • architekci, urbaniści, studia projektowe
 • ekonomiści
 • samorządy miast i gmin z terenu całej Polski
 • przedstawiciele nauki
 • grupy finansowe i kapitałowe
 • firmy budowlane, hydrotechniczne
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • specjaliści z zakresu rewitalizacji, rozwoju lokalnego i regionalnego, turystyki, ochrony środowiska oraz promocji miast i regionów
 • przedstawiciele miast europejskich dysponujący doświadczeniami w dziedzinie rozwoju budownictwa w strefie waterfront
 • studenci różnych dziedzin, m.in. urbanistyki, planowania przestrzennego, geografii, ochrony środowiska, logistyki, ekonomii, nauk politycznych
 • osoby zainteresowane tematyką waterfront

 

~   TEMATY DYSKUSJI

 • Waterfront i nowe miasta – oddziaływanie inwestycji w obszarach nadwodnych na rozwój aglomeracji miejskich
 • Polska nad wodą i polityka regionalna – miejsce waterfrontu w strategiach rozwoju
 • Inwestycje w waterfront w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
 • Waterfront jako projekt rewitalizacyjny i promocyjny
 • Kierunki transformacji urbanistycznej przestrzeni nadwodnych
 • Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jako projekt cywilizacyjny
 • Przemysł w obszarze waterfrontu – kierunki rozwoju
 • Technologie dla budownictwa Waterfront
 • Projekty inwestycyjne w przestrzeni waterfront
 • Waterfront – strefa turystyki, kultury i handlu

 

 

 ~   KULUARY WATERFRONT FORUM 2013 - FORUM EKSPERCKIE

Forum Ekspertów będzie miało miejsce w towarzyszącej konferencji przestrzeni dyskusyjne w kuluarach. Jest ona zarezerwowana dla zaproszonych ekspertów, którzy mogą podzielić się z zainteresowanymi swoją wiedzą. Z drugiej strony dzięki tej formie wszystkie zaangażowane w tematykę waterfront podmioty – samorządy, inwestorzy, deweloperzy – mają możliwość uzyskania cennych informacji od osób kompetentnych w poszczególnych aspektach zagospodarowania przestrzeni i działań inwestycyjnych.

 

~   WATERFONT TROPHY

WATERFRONT FORUM 2013 będzie okazją do podsumowania pierwszej edycji konkursu Waterfront Trophy organizowanego przez Instytut Studiów Regionalnych oraz redakcję branżowego pisma Architektura – Murator. Konkurs polega na ocenie realizacji odnoszących się w swej intencji do przestrzeni waterfront, traktujących obszar spotkania wody z lądem jako wyzwanie twórcze i użytkowe oraz w najwyższym stopniu wypełniających idee zrównoważonego rozwoju dla podniesienia jakości życia mieszkańców. Ma on pokazać to, co najbardziej udane i najlepiej oddaje nowoczesne, wyważone podejście do wykorzystania zasobów, które tworzą akweny i ich styk z lądem. 

Konkurs jest przeznaczony dla gmin i powiatów, na terenie których realizowane były inwestycje polegające na rewaloryzacji dawnych terenów przemysłowych, przebudowie służącej nadaniu przestrzeni waterfront nowych funkcji lub ukształtowaniu nowych wartości, czy też inwestycje polegające na włączeniu do przestrzeni publicznej lub do użytku mieszkańców terenów dotychczas niezagospodarowanych. Do konkursu mogą zostać zgłoszone realizacje komercyjne i komunalne oraz przedsięwzięcia prowadzone w innej formule. Możliwe jest zgłoszenie realizacji stanowiącej jeden z etapów większego przedsięwzięcia, które zostało zakończone w w/w okresie, jednak powinno ono samo w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną.

Konkurs zostaje ogłoszony przez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronach internetowych Architektura – Murator i konferencji Waterfront Forum. Na zgłoszenia ze strony samorządów oczekujemy do dnia 20 listopada 2013 roku. Na przełomie listopada i grudnia przedstawione zostaną nominacje do Waterfront Trophy. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce podczas Waterfront Forum w Warszawie w dniach 11 - 12 grudnia.

 

~   PROJEKT POLSKA NAD WODĄ I KLUB WATERFRONT FORUM

Organizatorzy konferencji realizując ideę Polska Nad Wodą pragną powołać do życia półformalny ruch pod nazwą Waterfront Forum, czyli klub miast i regionów nadwodnych wymieniających informacje i lobbujący na rzecz zmian administracyjno – prawnych, a przede wszystkim efektywnie porządkujących własną przestrzeń. Funkcjonowanie klubu nie będzie związane z absorbującymi formami zależności organizacyjnej (np. nie jest przewidziane ponoszenie przez jego członków żadnych składek ani utrzymywanie osobnego aparatu organizacyjnego), jego funkcjonowanie odbywać się będzie w oparciu o dedykowaną platformę webową lub też inne narzędzia internetowe oraz doroczne spotkanie w ramach Waterfront Forum.

 

~   PROJEKT STUDYJNY TOWARZYSĄCY WATERFRONT FORUM

Przy okazji organizacji tegorocznej edycji konferencji zainicjowany zostanie projekt adresowany do pracowników naukowych i studentów wybranych uczelni w kraju, którzy są zainteresowani zagadnieniem zagospodarowania terenów nadwodnych i rozwoju przestrzeni waterfront. Jego przedmiotem jest współdziałanie w gromadzeniu i przetwarzaniu, a w następstwie także analizowaniu i praktycznym wykorzystaniu informacji z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przestrzeni waterfront. Projekt ma skupiać studentów różnych dziedzin – urbanistyki, planowania przestrzennego, geografii, ochrony środowiska, logistyki, ekonomii, nauk politycznych, względnie innych zaproponowanych – które w mniejszym czy większym stopniu dotyczą interesującego nas tematu. Zadaniem bezpośrednim uczestników projektu jest gromadzenie konkretnych informacji na zadany temat w ramach własnej dziedziny; np. o istnieniu lub nie planów zagospodarowania przestrzennego na terenach waterfrontowych oraz ich zapisach, o cenach nieruchomości na tego typu obszarze i ich zmienności w związku z realizacją inwestycji, o istniejącej lub planowanej infrastrukturze, motywacjach dla realizacji inwestycji, istniejących uwarunkowaniach środowiskowych, przestrzennych, ekonomicznych, o debacie publicznej, jak tego typu przedsięwzięciom towarzyszy itd. Pragniemy przy tym zapewnić uczestnikom możliwość realizacji zadania poprzez wizyty/kwerendę oraz inne formy współdziałania z urzędami i podmiotami komercyjnymi, w tym na zasadach krótkiego stażu.

Planuje się, że projekt będzie realizowany w cyklu rocznym i powtarzany w kolejnych latach. W związku z tym pierwsza edycja koncentrować się będzie na swego rodzaju badaniach podstawowych, a w kolejnych latach nastąpiłoby ich pogłębienie, przy czym powtórzenie analiz pozwoliłoby na uzyskanie informacji o zmienności czasowej danych i uzyskiwanych efektach rozwojowych.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin