Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Od 1998 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2008-2009 do pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, jako dyrektor do spraw dydaktyki.


Oprócz funkcji kierowniczych w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zajmuje się pozyskiwaniem, koordynacją i nadzorem nad realizacją wielu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. „Jessica”, „Paszport do przedsiębiorczości”, ROEFS oraz Regionalna Sieć Punktów Konsultacyjnych jak również regionalnych programów PO IG, ZPORR i SPO-WKP realizowanych przez Regionalną Instytucję Finansującą. Członek zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Utworzyła Regionalne Centrum Badań i Analiz, w ramach którego przygotowywane są dokumenty strategii, analiz, studiów jak również realizowana jest działalność szkoleniowa. W ramach tego działania koordynuje realizację wszelkich analiz oraz badań w obszarze szeroko pojętej gospodarki regionalnej. Jest inicjatorką współpracy ZARR z środowiskami naukowymi. W imieniu ZARR podpisała list intencyjny, w którym  strony wyrażają wolę współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego, a szczególnie stworzeniu przychylnego klimatu gospodarczego służącego stymulowaniu rozwoju i aktywności inwestycyjnej w regionie, a przede wszystkim wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin