Profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie nawigacji, geoinformatyki i hydrografii. Twórca i pierwszy Kierownik Katedry Geoinformatyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. Założyciel i Prezes Zarządu spółki spin out Marine Technology sp. z o.o. o profilu naukowo badawczym. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, członek Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP oraz Polskiego Forum Nawigacyjnego. Członek sekcji nawigacji śródlądowej (do 2011) a obecnie od 2013 sekcji e-nawigacji PIANC. Autor bądź współautor ponad 200 publikacji z zakresu nawigacji, geoinformatyki, hydrografii i metod sztucznej inteligencji. Współautor podręcznika światowego zasięgu „Guidelines and Recommendations for River Information Services” wydanego przez PIANC w 2011 w Brukseli. Kierownik kilkudziesięciu projektów badawczych w tym projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego w latach 2007-2011 przez NCBiR, “Technologia budowy Rzecznego Systemu Informacyjnego”, który wydatnie przyczynił się do rozpoczęcia wdrożenia systemu RIS Dolnej Odry. Kierował zespołami projektowymi przygotowującymi realizowaną w ostatnich latach modernizację zachodniopomorskiej infrastruktury nawigacyjnej zarówno na akwenach morskich jak i śródlądowych. Laureat licznych nagród naukowych w tym nagrody Zachodniopomorskie Noble w dziedzinie Nauk o Morzu za rok 2006r.

 

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin