Dr inż. arch., adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, właściciel pracowni urbanistyczno-architektonicznej STUDIO DZ. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Urbanista, architekt. W obszarze jego zainteresowan leżą przekształcenia terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności poportowych i pokolejowych, projektowanie systemów przestrzeni publicznych i nowych struktur urbanistycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje głównie z samorządami gminnymi, PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz dużymi deweloperami prywatnymi. Autor licznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, studiów, ekspertyz i opinii urbanistycznych. Promotor i recenzent magisterskich prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, poświęconych tematyce rewitalizacji struktur miejskich.

Autor publikacji w fachowych miesięcznikach: "Architektura-Murator", "Urbanista", "Rynek Kolejowy" i "Przegląd Komunikacyjny". Autor książki "Dworce kolejowe. Śródmiejskie przestrzenie podróży." (2010).

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin