Doktor, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się problematyką planowania przestrzennego i zarządzania rozwojem miast i obszarów metropolitalnych. Uczestnik projektów badawczych UE, ESPON i INTERREG (m.in. URB PANDENS, PLUREL, BEST METROPOLISES, Creative Metropoles, Cross Innovation). W latach 90-tych visiting professor i pracownik uniwersytetów: Kent State University,  Indiana University i Rutgers University w USA. W ramach realizowanych projektów współpracuje z Instytutem Geografii PAN i Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego. Doradca w programach wspierających przemiany systemowe i działania na rzecz rozwoju lokalnego m.in. w krajach byłego ZSRR i Jugosławii. Autor i współautor studiów wykorzystywanych w dokumentach planistycznych m.st. Warszawy. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

 

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin