Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Jest absolwentem Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Słuchacz Międzynarodowego Studium Podyplomowego - Marketing-Zarządzanie organizowanego przez francuskie konserwatorium CNAM, z europejskim atestem specjalisty d/s strategii zarządzania i marketingu. Ukończył studium analityków finansowych organizowane przez Szkołę Główną Administracji i Zarządzania. Uczestniczył w studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1995 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu finansów, w tym dotyczących: zarządzania płynnością finansową, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, opracowywania studium wykonalności i biznes planu, wykorzystania instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem.

W 2008 roku wybrany na eksperta do komisji oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w dziedzinie analizy ekonomiczno – finansowej i bankowości. Od 1998 roku prowadzi w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie zajęcia dla uczestników kursów na członków rad nadzorczych oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu rynku kapitałowego, strategii inwestycyjnych i finansów.

W latach 1996-2000 pracował jako makler papierów wartościowych w centrali Biura Maklerskiego Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie, a następnie w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. - Oddział Regionalny w Szczecinie.

W latach 2004-2007 był członkiem rady nadzorczej Zakładu Usług Żeglugowych Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 2000 jest pracownikiem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Przed objęciem funkcji dyrektora finansowego koordynował prace Zespołu Zarządzania Finansami.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin