Kapitan żeglugi śródlądowej, doktor nauk prawnych, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych podejmował tematy związane z problematyką administracyjno-prawno-ekonomiczną uwarunkowań żeglugi śródlądowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Odry. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Uczestnik komisji zajmujących się gospodarką wodną, urbanistyką i żeglugą śródlądową przy Prezydencie Wrocławia i Ministrze Infrastruktury. Prywatnie, wielki miłośnik żeglugi śródlądowej, działa na rzecz przywrócenia Odry i terenów nadrzecznych mieszkańcom Wrocławia i Nadodrza.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin