Pracownik naukowy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inżynier planowania miast i regionów. Ukończył studia na Politechnice Berlińskiej i Uniwersytecie Bauhausa w Weimarze, doktoryzował się na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Problematyka badawcza, którą się zajmuje w swej pracy, to układy organizacyjne zarządzania rozwoju miast (governance), proces globalizacji i jego wpływ na rozwój miast, zarządzanie projektami urbanistycznymi, rewitalizacja miast na tle warunków społeczno-ekonomicznych, rola dziedzictwa historyczno-kulturowego w procesie rozwoju miast, badanie miast i regionów w kontekście francusko-niemiecko-polskim oraz współpraca w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

 

Konferencja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

pokoje do wynajęcia szczecin